Egzoz Emisyonu Ölçüm Personeli Eğitimi Tarihi Duyurusu

 

  • 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 11.03.2017 tarih ve 3004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 12. Maddesinin beşinci fıkrasında; ‘‘Üçüncü ve  dördüncü fıkralar kapsamında egzoz gazı emisyon personeli olarak görevlendirileceklerin ayrıca egzoz gazı emisyon  ölçümü  konusunda  eğitim  almaları  ve  bu  eğitimi  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı  kurs bitirme  belgesi  ile  belgelendirmeleri  gerekir.  Söz  konusu  eğitimler, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile  Milli  Eğitim Bakanlığının  işbirliği  ve  koordinasyonu  içerisinde  bu  Bakanlıklar  tarafından  belirlenen  usul  ve esaslar çerçevesinde yürütülür’’ hükmü yer almaktadır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde hazırlanan ‘‘Egzoz Emisyon Ölçüm Elemanı” kurs programına ilişkin yazı Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Egzoz Gazı Emisyonu Ölçüm Yetki Belgesine sahip istasyonlara iletilmiş olup, egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi bulunan istasyonların 01.07.2018 tarihine  kadar  tüm  egzoz  gazı  emisyon  ölçüm  personellerinin  söz  konusu  eğitim kapsamında  belgelendirilmesi,  yeni  başvuru  yapacak  istasyonların  ise  başvuru  esnasında  ilgili eğitime ait belgeyi ibraz etmesi gerekir.” denilmektedir
  • Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve E.1998 sayılı yazılarında yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında  çalışan personellerden istenilmiş olan    ‘‘Egzoz Emisyon Ölçüm Elemanı” kurs belgesine ait eğitim proğramı  programı  25 Şubat 2018 – 04 Mart 2018 tarihlerinde iki grup halinde BESOB’un (Anadolu Mah. 3.Kader Sokak No:13) Yıldırım / BURSA Adresindeki eğitim salonunda  09:00 / 12:30 – 13:30 / 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.
  • Eğitim Programına katılım zorunlu olup, Eğitimin sonunda yapılacak sınav sonumda başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı ‘‘Egzoz Emisyon Ölçüm Elemanı” belgesi verilecektir.
  • Eğitim Programına Katılım için gerekli belgeler;
  • Katılımcının nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Katılımcının İlgili Meslek Yüksekokulu veya Lise diploması, veya Motor ,Makine, Elektrik, Kimya ,Soğutma branşlarından alınmış Ustalık belgesi,
  • Motor ,Makine, Elektrik, Kimya ,Soğutma Ustalık belgesine sahip olan katılımcıların, yetkili veya özel servislerde en az 5 yıl çalıştığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belgesi,
  • Katılımcının İş Güvenliği Eğitimi aldığını gösterir belgesi,

–  Eğitim ücreti 150 TL / kişi’ dir. Eğitim Ücreti Oto Tamirciler Odasına ödenecektir. (Eğitim ücretine Belge ücreti, Eğitim materyalleri, Cafe-Break ve İkramları dahildir)

  • Eğitim Programına katılım için gerekli belgelerin 19 Şubat 2018 tarihine kadar BESOB Bursa Oto Tamircileri Odasına teslim edilmesi gereklidir.

Ön kayıt formunu indirmek için tıklayın (Dosya: on-kayit-formu.docx)

Egzoz Emisyonu Ölçüm Personeli Eğitimi Programı
Açılış

 

09:15- 09:30  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Eğitim Programının Tanıtımı

1. ders 09:30- 10:10  

 

Emisyonlar  tanımı

Motorlu Araç Emisyonları ve Hava Kirliliğine Etkisi

Hava ve Kirletici Emisyonlar

2. ders 10:10- 10:50  

 

Hava Kirliliğinin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri

Hava Kirlenmesinin Başlıca Kaynakları

Ara 10:50- 11:10

 

 
3. ders 11:10- 11:50  

 

Eksoz Emisyonuna ilişkin Yasal Düzenlemeler
4. ders 11:50- 12:30 

 

Egzoz Emisyon Kontrolü

Yakıtlar ve Yanma

Öğle Arası 12:30-13:30

 

 
5. ders 13:30-14:10  

 

Benzinli,  Dizel ve Alternatif Yakıtlı Motorların Emisyonları
6. ders 14:10-14:50  

 

Benzinli Motor Emisyon Kontrol Cihazları (O2,CO,HC,CO2)

Dizel Motor Emisyon Kontrol Cihazları (Duman Ölçer)

Ara

 

14:50- 15:10   
7. ders

 

15:10-15:50   Ekipmanların ve Cihazın Kullanılması

Cihazın Periyodik Bakımı

8. ders 15:50-16:30 

 

Cihazla Ölçüm Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

Emisyon Değerlerinin Yorumlanması

Sınav 16:30- 17:00 

 

Eğitim değerlendirmesi ve Sınav Uygulaması Kapanış