Egzos Emisyononu Ölçüm Personeli Eğitimi Duyurusu (2020)

Eğitim programımız 19 temmuz 2020 pazar günü saat:09.30 ile 17:00 arasında odamızın bulunduğu BESOB binasında Anadolu Ah. Kader Sk. No:13 Yıldırım/Bursa adresindeki eğitim salonunda yapılacaktır.

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Egzoz Emisyon Ölçüm Elemanı “belgesi verilecektir.

Eğitim programına katılım için gerekli evraklar

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. 18 yaşını tamamlamış olmak,
2. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak,
3. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların iş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
kapsamında eğitim aldığını belgelendirmek,
4. Bu kurs programına başvuran kişiler aşağıdaki şartlardan en az birini
sağlamalıdır.
a. En az mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının motor teknolojisi,
motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi, kimya kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve alanlarından veya ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan mezun olmak.
b. Yüksekokulların mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun
olmak,
C. En az lise mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen motor
teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik. elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi, kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve alanlarından veya ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan en az ustalık veya dördüncü seviye mesleki yeterlilik belgesi almış olmak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında A.B.C maddelerinde belirtilen mesleklerde meslek kursu bitirme belgesi almış olmak ve yetkili veya özel servislerde en az 5 yıl çalışmış olmak.

Eğitim ücreti 400 TL’dir. Eğitim ücreti Bursa Oto Tamirciler Odasına ödenecektir. (eğitim ücretine belge ücreti, eğitim metaryalleri ve ikramlar dahildir.)

Ön kayıt formunu indirmek için tıklayın